Petre Anghel este criticul și istoricul literar care publică o istorie a literaturii române, o carte eveniment cultural românesc

Petre Anghel - Istoria politică a literaturii române postbelice - o carte eveniment care introduce noi valori

Cartea lui Petre Anghel, dezvoltată după materialul științific reprezentat de teza sa de doctorat cu același nume, completează istoriile și dicționarele de literatură scrise de Alex Ștefănescu, Nicolae Manolescu, dicționarele de sub egida acad. Eugen Simion arătând, între altele, faptul că în lucrările de mai sus sunt culpabilizaţi în mod suspect sau minimalizaţi scriitori care nu au susţinut ideologia de stânga. Este o carte de mare erudiție care nu ar trebui să lipsească din biblioteca celor interesați de literatură.
Petre Anghel, Istoria politică a literaturii române postbelice, Grupul Editorial Rao, 2014.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Scrieți comentariul aici