CONSTANTIN KAPITZA este autor a 19 volume de versuri și și-a construit cu tenacitate și mult talent o operă literară care, fără îndoială, va înfrunta cu succes judecata nemiloasă a timpului


Constantin Kapitza ar putea fi, din punct de vedere spiritual, unul dintre frumoșii nebuni ai marilor orașe. Este un citadin (născut în București, în 1952). Pe când avea 20-23 ani frecventa cenaclul N.Labiș condus de Eugen Barbu. După Revoluție, adică după 1989 l-a cunoscut pe scriitorul de literatură S.F. Mihail Grămescu, și împreună, deoarece iubeau viața de cenaclu ca un laborator de perfecționare artistică, au pus bazele cenaclului Armonii baroq și a cenaclului Clubul Înțelepților, ultimul cenaclu funcționând și în prezent, primind și ajutorul primăriei sector 2 București care le-a oferit spațiu pentru funcționarea acestor manifestări artistice. Aici ar trebui remarcat rolul de excepție al Primăriei sectorului 2, desigur al Primarului acestui sector care se dovedește un mecena al artelor, oferind cu generozitate un ajutor neprecupețit. Constantin Capitza este membru și al altor cenacluri literare din București, deoarece a publicat și un volum de epigrame a devenit și membru al cenaclului Cincinat Pavelescu, un cenaclu al epigramiștilor. Este prieten cu prof. Geo Călugăru și membru al cenaclului condus de acesta, cenaclul Octavian Goga. Este membru activ și al cenaclurilor Literatorul, condus de Mircea Micu, Iulian Neacșu, Nicolae Iliescu, Emil Lungeanu și al Salonului Literar condus de Zigmund Tauberg. Poetul Constantin Kapitza a publicat poezii în principalele reviste literare din întreaga Românie și i s-au făcut recenzii asupra operei sale literare în reviste precum România Literară, Convorbiri Literare, Literatorul, Conexiuni (New York), Antares, Cervantes, The Romanian Echo (S.U.A.), Realitatea Evreiascâ. Scriitori de marcă i-au scris prefețe și postfețe la volumele sale de versuri. Are 19 volume de versuri publicate. Poezia lui te învăluie cu misterul sacru al stărilor sufletești profunde, cu sinceritatea spiritului liber, cu dragostea melancolică pentru locurile prin care acest spirit este un pelerin. Este o poezie care vă va face negreșit plăcere să o citiți.

Constantin Kapitza, NOROCUL, CÂINELE și APĂSAREA, Editura Betta, 2015

                             

Un comentariu:

Scrieți comentariul aici