LUCIAN BOIA publică o carte de o excepțională valoare eseistică, MIHAI EMINESCU, ROMÂNUL ABSOLUT. Facerea și desfacerea unui mit


         


              Revelator al colecției de mituri naționale, Lucian Boia, include mitul eminescian în această sacră colecție care definește, desigur în plan mitologic, un popor. Autorul își exprimă opinia că Eminescu a ajuns exponentul suprem al românismului, fapt adevărat, pe care îl simțim cu toții, dar asupra căruia trebuie să ne aplecăm, analizându-l, cercetând fazele transfigurării mitice a poetului și mai ales trebuie răspuns la întrebările cum și de ce se produce o atare transfigurare.          
         Un prim răspuns dat de Lucian Boia este acela că un personaj este mitificat atunci când o comunitate se oglindește în el, se recunoaște în el, apelează la el ca la un spirit călăuzitor. Pe parcursul istoric al construcției acestui mit, Eminescu, considerat inițial un poet pesimist, ne spune Lucian Boia, ajunge să fie al tuturor. Fiecare se vede îndreptățit să-i ceară ce crede de cuviință, și îndreptățit, adesea, să-și dea cu părerea și chiar să și-o susțină vehement. Poeții, inclusiv cei mari, rămân de regulă în grija specialiștilor, critici și istorici literari, răspunderea lui Eminescu e a întregii nații. Sau așa cum  spunea N.Iorga în Istoria literaturii românești (1929), Eminescu este expresia integrală a sufletului românesc.              
            Al doilea adevăr pe care îl descoperă autorul acestei excepționale lucrări eseistice este că Eminescu a reușit performanța de a face poezie înaltă în termeni accesibili, abordând temele fundamentale, triplul registru: filozofic, patriotic și erotic. Este și ceea ce simțise Maiorescu atunci când a publicat volumul de Poezii al lui Eminescu din 1883 și în a cărei prefață scria că poetul a fost înzestrat cu darul de a întrupa adânca sa simțire și cele mai înalte gânduri într-o frumusețe de forme, sub a cărui farmec limba română pare a primi o nouă viață. Primul care a adus o contribuție importantă la construirea mitului Eminescu, ne arată Lucian Boia, a fost chiar Maiorescu.          
      Al treilea mare adevăr care stă la baza mitului eminescian continuă a ne spune Lucian Boia este acela că Eminescu e primul exponent al spiritului românesc care accede la un statut universal.          
         Autorul acestei cărți analizează fiecare etapă istorică ce a adus contribuții la construirea și edificarea mitului eminescian și o face nu numai cu uneltele istoricului ci și cu cele ale criticului literar, autorul demonstrând calități deosebite în a argumenta în planul esteticii, confirmând teza conform căreia un om de mare cultură poate fi orice.          
         Chiar acum când apar aceste rânduri, un autor, nu știm care deocamdată, scrie o carte despre Eminescu și opera lui, sau se edifică o lucrare de doctorat pe tematică eminesciană. De ce? Ne răspunde tot Lucian Boia. Pentru că un mit – un mit adevărat – este inepuizabil și poate, ca în cazul mitului Eminescu să genereze o știință nouă, eminescologia.            
      În general, istoricii pot manipula istoria, nu prin introducerea de informații eronate, un astfel de istoric s-ar descalifica total, ci prin omisiune, de eludare voită a unor fapte istorice. Lucian Boia nu face acest lucru, și fără a avea pretenția unei lucrări exhaustive, cartea sa surprinde tot, inclusiv subiecte mai delicate, pe care le abordează tangențial, precum antisemitismul, xenofobia, teoria conspirației.            
          Este o carte pe care veți dori să o aveți în biblioteca dumneavoastră, fiind scrisă într-un limbaj accesibil tuturor, o carte pentru specialiști dar și pentru nespecialiști, fiecare găsind în ea argumente pentru consolidarea mitului eminescian care reprezintă o parte din noi înșine.

Lucian Boia, MIHAI EMINESCU, ROMÂNUL ABSOLUT.Facerea și desfacerea unui mit, Editura HUMANITAS, 2015.Lucian Boia, lansarea cărții sale Mihai Eminescu, românul absolutNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Scrieți comentariul aici