Ne puteți contacta la adresa de email

                           revista.literatura.romana@gmail.com

                   sau ne puteţi trimite  trimite materiale scrise, cărţi, reviste, orice fel de publicaţii
                                                                la adresa:

                                            Căsuţa poştală 52
                                             Oficiul Poştal 19
                                           Bucureşti, sector 3
                                                  ROMANIA

                                             

                                               
                                                   You can contact us by email

                             revista.literatura.romana@gmail.com


                    or you can send written materials, books, magazines, any publications
                                                                 at:

                                            Mailbox 52                                             
                                          Post Office 19                                           
                                      Bucharest, sector 3
                                            ROMANIA